Présidente : Caroline REGIMBEAU

Secrétaire : Julien REGIMBEAU

Trésorier : Aurelie RINGENBACH

Contact :

       Caroline REGIMBEAU 06 03 88 54 75
            Julien REGIMBEAU 06 71 73 24 87
            Johanna DE ALMEIDA 07 68 15 44 07

asljlfootball91@gmail.com

Stade 123 rue Panserot 91510 Lardy  :

 • U6-U7 2018-2017 : samedi 10h00/11h15
 • U8-U9  2016-2015 : lundi/mercredi 18h00/19h15
 • U10-U11 2014-2013 : lundi/mercredi 18h00/19h30
 • U12-U13 2012-2011 : mardi/jeudi 18h15/19h45
 • U14 2010 : mardi/jeudi 18h15/19h45
 • U15-U16 2009/2008 : lundi/mercredi 19h30/21h00
 • U17-U18 2007/2006 : lundi/mercredi 19h30/21h00
 • Seniors : mardi/jeudi20h00/22h00
 • Vétérans +35 ans : mercredi 20h15/22h00
 • Vétérans+45 ans : mercredi 20h15/22h00
 • Gardiens U10-U16 : mardi 17h45/18h45.